Tag Archives: TOÁN LỚP 1 CÁNH DIỀU VBT 1 (Bài 25/ Trang 46) – PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 – Thầy Thạc Sĩ Nhựt