Tag Archives: sách

Toán lớp 2 : Bài 26: Tiết 1: Đường gấp khúc, hình tứ giác : cô vân

#Toanlop2#dayhoconline#tiengvietlop2#côvânchannel#covan#cô_vân Toán lớp 2 : Bài 26: Tiết 1: Đường gấp khúc, hình tứ giác : cô vân ================================================ Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống: Chuẩn mực – Khoa học – Hiện đại Kiến thức là nền tảng của hoạt động giáo dục – Kiến thức …

Read More »

Toán lớp 2: Bài 29 – Ngày – Giờ, Giờ – Phút (Tiết 2)-Cô vân channel

#Toanlop2#dayhoconline#tiengvietlop2#côvânchannel#covan#cô_vân Toán lớp 2| Tiết 2 – Bài 29 – Ngày – Giờ, Giờ – Phút |Cô vân ================================================ Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống: Chuẩn mực – Khoa học – Hiện đại Kiến thức là nền tảng của hoạt động giáo dục – Kiến thức …

Read More »

Toán lớp 2 : Bài 26: Tiết 2: Đường gấp khúc, hình tứ giác| cô vân

#Toanlop2#dayhoconline#tiengvietlop2#côvânchannel#covan#cô_vân Toán lớp 2 : Bài 26: Tiết 2: Đường gấp khúc, hình tứ giác : cô vân ================================================ Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống: Chuẩn mực – Khoa học – Hiện đại Kiến thức là nền tảng của hoạt động giáo dục – Kiến thức …

Read More »

Toán lớp 2 : Bài 25 : Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng : cô vân

#Toanlop2#dayhoconline#tiengvietlop2#côvânchannel#covan#côvân Toán lớp 2 : Bài 25 : Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng : cô vân ================================================ Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống: Chuẩn mực – Khoa học – Hiện đại Kiến thức là nền tảng của hoạt động giáo …

Read More »

Toán lớp 2 – Bài 16: Lít

#Toanlop2#dayhoconline#tiengvietlop2#côvânchannel#covan#cô_vân Toán lớp 2 – Bài 16: Lít ================================================ Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống: Chuẩn mực – Khoa học – Hiện đại Kiến thức là nền tảng của hoạt động giáo dục – Kiến thức phải kết nối với cuộc sống Báo cáo viên: GS.TS …

Read More »