Tag Archives: hatcheo

Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 – Những Bài Hát Chèo Đặc Biệt Chọn Lọc 2021

Chúc Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 – Những Bài Hát Chèo Đặc Biệt Chọn Lọc 2021 ———————————————————————————————- ►Đăng kí theo dõi kênh: ►Website: ►Facebook: ——————————————————————————————— Kênh youtube Soạn giả Mai Văn Lạng nhằm quảng bá và duy trì các bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, …

Read More »

Vở chèo CÔNG LÝ KHÔNG GỤC NGÃ – Nhà hát Chèo Quân đội

Vở chèo CÔNG LÝ KHÔNG GỤC NGÃ – Nhà hát Chèo Quân đội ———————————————————————————————- ►Đăng kí theo dõi kênh: ►Website: ►Facebook: ——————————————————————————————— Kênh youtube Soạn giả Mai Văn Lạng nhằm quảng bá và duy trì các bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, là nơi cập nhật những …

Read More »