Tag Archives: giáo dục

QUIZIZ HACK! 100% KHÔNG CÓ CLICKBAIT I SWEAR

Đây là liên kết: Lol, tôi thề rằng đây không phải là chiêu trò clickbait, chỉ cần cho nó cơ hội. Nếu nó không hoạt động, tôi sẽ giúp bạn. Tôi không chắc Nếu điều này hoạt động trên thiết bị di động … Bạn đang theo dõi chuyên mục …

Read More »

Bắt đầu với Quizizz

Video này giải thích cách các nhà giáo dục và giáo viên có thể bắt đầu sử dụng Quizizz để giúp thu hút học sinh tham gia các bài đánh giá thú vị và tương tác trong môi trường đào tạo từ xa, trực tuyến. Cho dù bạn đang họp …

Read More »