Tag Archives: clip học online

EP.4 – แฉ !!! กล โกง Quizizz เข้าใจ กล โกง เพื่อ ปลูกฝัง คุณธรรม

ครู ต้อง เข้าใจ การ ข้อสอบ ข้อสอบ เขา เขา เขา ทำ อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง อย่าง ไร Bạn đang theo dõi chuyên mục học online Website: clip5p.com Hiện nay trong tình hình dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp nên việc học sinh phải học online là không tránh khỏi. …

Read More »

Cara Membagikan liên kết Soal Di Quizizz

Cara bagikan link soal ke siswa di quizizz. Nonton juga video berikut! 1. Cara Membuat Soal Di Quizizz : 2. Cara Membuat 1 Liên kết đến Semua Soal Ujian : 3. Cetak soal trên google form : 4. Cara Membuat soal trực tuyến trên Jotform : 5. Cara Membuat Soal/Quiz …

Read More »

Hướng dẫn học Online trên LMS VnEdu

Truy cập trang camthuy.lms.vnedu.vn Bạn đang theo dõi chuyên mục học online Website: clip5p.com Hiện nay trong tình hình dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp nên việc học sinh phải học từ xa là không tránh khỏi. Do đó topic này Tổng hợp clip học online các lớp từ …

Read More »

#1. HD TẠO GIẢI PHÓNG TRÊN K12ONLINE.VN

Chia sẻ cách tạo ngân hàng câu hỏi và tạo bài kiểm tra trên hệ thống k12online.vn # Cách tạo bài giảng trên k12online.vn Thầy có gì không rõ thì xin liên hệ với Lâm (0976842092). Thank all! # k12online #tao_ngan_hang_cau_hoi #vovanlam #vatlythaylam #thaylamtvt #nganhangcauhoi, #taobaigiang Bạn đang theo dõi …

Read More »

Play DẪN HỌC SINH NỘP BẢN TẬP TRÊN AZOTA

Chúc các em học tốt! Bạn đang theo dõi chuyên mục học online Website: clip5p.com Hiện nay trong tình hình dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp nên việc học sinh phải học ở nhà là không tránh khỏi. Do đó topic này Tổng hợp clip học online các lớp …

Read More »