Không Sợ Đói

CÔNG THỨC: NUI GIA ĐÌNH

CÔNG THỨC: NUI GIA ĐÌNH (Tặng cho những bữa tối coi đá banh. Bảo đảm thành công, vị ngon đặc biệt) Những ngày giãn cách, việc trữ đồ ăn quá mạng thường làm khổ tủ lạnh của các gia đình. Mở ngăn đông lần nào cũng tự vấn lương tâm, …

Read More »